Om oss

Torshov Øre- Nese- Hals-senter har vært drevet av øre-nese-halsleger siden 1930-årene og spesialiserer seg på utredninger av plager og sykdommer i øre, nese og halsområdet. 

Vi kan utføre: 

 • Generell ØNH-undersøkelse
 • Preoperativ ØNH-vurdering
 • Utredning av nese-/bihulelidelser
 • Vurdering av ørelidelser
 • Vurdering av stemmelidelser 
 • Utredning av dysfagi - svelgvansker
 • Behandling av infeksjoner
 • Allergiutredning
 • Endoskopier
 • Audiometri - hørselstest
 • Tumorutredning - hode/hals

 • Legene har lang erfaring i faget. Dr. Loven, dr. Gran og dr. Haugeto er til daglig overleger ved Øre- Nese- og Hals-avdelingen på Lovisenberg sykehus i Oslo. 

  Dr. Gran og dr. Haugeto er spesielt interessert i rhinologi - nese/bihulekirurgi og dr. Loven i laryngologi - strupesykdommer. 

  Alle har driftsavtale med Helse Sør-Øst. 
  Venterommet