Velkommen til 

TORSHOV

ØRE- NESE- HALS-SENTER
Legespesialister i ØNH

22 22 11 80Kun timeavtale.  
Har du tegn på luftveisinfeksjon, feber, hoste eller er i karantene kan du ikke komme inn på legekontoret.  

Ring for ny time.ØNH, øre nese hals lege spesialist avtalespesialist privat med og uten henvisning kveldspraksis ettermiddagspraksis kveldstimer ettermiddagstimer