Velkommen til 

TORSHOV

ØRE- NESE- HALS-SENTER
Legespesialister i ØNH

22 22 11 80Timer på ettermiddag/kveld
 
Kontortid timebestilling: 
Mandag fra kl 1530 - 1730
Tirsdag - onsdag fra kl 1400
 Torsdag : fra kl 1600


ØNH, øre nese hals lege spesialist avtalespesialist privat med og uten henvisning kveldspraksis ettermiddagspraksis kveldstimer ettermiddagstimer